ELECTRE I Yöntemi

AKADEMİK
16.11.2020 20:10

ELECTRE I Yöntemi

ELECTRE I metodu ikili karşılaştırmalarla üstünlüğe dayalı çalışır. Bu metodu Bernard ROY 1968 yılında ortaya koymuştur. 7 adımda problem çözülerek sıralama yapılır(Roy, 1968).

ELECTRE I yöntemi; belirli kriterler ve bu kriterlerin ağırlıklarına göre alternatifleri birbirine göre baskınlık ölçüsüne dayanır. ELECTRE I yönteminde alternatiflerin sıralaması yapılır.


1.Adım: Karar matrisi (A) ‘nın oluşturulması

A matrisi bir veya birden fazla uzman karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. m alternatife ve n kritere göre düzenlenmiş karar matrisi gösterilir.

                                              

2.Adım: (R) standart matrisi ve (V) ağırlıklı standart karar matrisinin elde edilmesi.

           Standart Karar Matrisi(R), A matrisinin elemanlarından yararlanarak hesaplanır.

                                                 

Örnek olarak R matrisinin r11 elemanını hesaplamak için, A matrisinin k11 elemanı, matrisin 1. sütun elemanlarının kareleri toplamı hesaplanır. Hesaplanan değer kareköküne bölünerek elde edilir.

                                                  

           Daha sonra V ağırlıklı standart karar matrisi elde edilir.

                                                                                                 

                                              

 3.Adım: Uyumluluk ve Uyumsuzluk setlerinin belirlenmesi

           V matrisinden uyum setleri belirlenir. Karar noktaları birbirleriyle değerlendirme faktörleri açısından karşılaştırılır ve setler kullanılarak bulunur.

                                                

Satır elemanlarının birbirlerine göre büyüklükleri karşılaştırılır. Uyum setindeki eleman sayısı en fazla kriter sayısı (n) olacak şekilde, m(m-1) adet uyumluluk seti oluşturulur. k≠l olmalıdır.

ELECTRE I yönteminde her uyum setine (Ckl) bir uyumsuzluk seti (Dkl) karşılık gelir.

                                                

Adım 4: Uyum (C) ve Uyumsuzluk Matrislerinin (D) Oluşturulması

           Uyum matrisi (C)  boyutludur ve  için değer almaz. Uyum matrisinin elemanları hesaplanır.

                                                        

Örnek olarak  ise C matrisinin  elemanının değeri,  olacaktır.

                              

           Uyumsuzluk matrisinin elemanları hesaplanır.

                                                                                     

Adım 5: Uyumluluk üstünlük (E) matrisi ve uyumsuzluk üstünlük matrisinin(F) oluşturulması

           Uyumluluk üstünlük matrisi; uyumluluk matrisindeki her eleman için hesaplanan eşik değeri yardımıyla oluşturulur. Eşik değeri hesaplanır.


                                            

           Uyumluluk üstünlük matrisi elemanları eşik değeri yardımıyla hesaplanır.

                                       

     Uyumsuzluk üstünlük matrisi; uyumsuzluk matrisindeki her eleman için hesaplanan uyumsuzluk eşik değeri oluşturulur.                                   

           

Uyumsuzluk üstünlük matris(F) elemanları uyumsuzluk eşik değerine göre elde edilir.

                                       

Adım 6: Toplam baskınlık matrisi(G) oluşturulması.

           Toplam baskınlık matrisi G matrisi olarak adlandırılır. m x m boyutludur ve 1 yada 0 değerlerinden oluşur.

                                                                     

Adım 7: Sonuç tablosunun oluşturulması.

Toplam baskınlık matrisi(G) satırları toplanarak karar tablosu oluşturulur. Sayısal olarak değeri büyük olandan küçük olana doğru sıralama yapılır. Alternatiflerin önem dereceleri değeri büyük olandan küçük olana doğru sıralanarak belirlenir.


Arama
Yazar
avatar
NetteEgitim.NET

Yönetici

NetteEgitim.NET ile online kurslar, video dersler, webinar ve sanal sınıf etkinlikleriniz için hızlı, pratik ve ekonomik bir çözüm sunar. Dijital ders yayınlama, sınav, online ödeme gibi bir çok sistemin entegre olarak sunulduğu bir internet bulut servisidir. Şirketlerin, devlet kurumlarının, kursların, okulların, üniversitelerin ve özel öğretmenlerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiştir. Gelişmiş entegrasyon teknolojilerine sahiptir.

Bunlarıda Okuyun
Kategoriler

Luma NetteEgitim.NET

NetteEgitim.NET ile online kurslar, video dersler, webinar ve sanal sınıf etkinlikleriniz için hızlı, pratik ve ekonomik bir çözüm sunar. Dijital ders yayınlama, sınav, online ödeme gibi bir çok sistemin entegre olarak sunulduğu bir internet bulut servisidir. Şirketlerin, devlet kurumlarının, kursların, okulların, üniversitelerin ve özel öğretmenlerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiştir. Gelişmiş entegrasyon teknolojilerine sahiptir.

Kullanım Şartları Gizlilik Politikası

Copyright 2020 © Tüm hakları saklıdır.